Çalışma İzni Nasıl Alınır?

yabancılara çalışma izni nasıl alınırTürkiye’de istihdam edilecek yabancılara çalışma izni nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir? Çalışma izni başvuru dilekçesi ve başvuru formu örneği ve prosedürü nasıldır? Yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni harçları kaç paradır, yabancı için SGK sigorta prim yükü aylık ne kadardır ve calisma izni kaç günde çıkar?

Tüm bu soruların cevaplarını aşağıdaki yazımızda açıklanmış ayrıca yabancı çalışma izni prosedürü hakkında detaylı bilgi verilerek bu kurallara uyulmaması halinde cezalardan bahsedilmiştir.

Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır? Bunun için iki (2) farklı seçenek bulunmaktadır. Eğer yabancının ikamet izni varsa çalışma izni için Türkiye içerisinden başvuru yapılabilmektedir. Şayet yabancının ülkemizde oturma izni yoksa calisma izinleri başvurusu ancak o yabancının kendi ülkesindeki Türk Konsolosluğundan yapılabilmektedir. Konsolosluk kanalıyla başlatılan prosedür aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde de takip edilmelidir. Türkiye’nin Konsolosluklarının Tam Listesine ve İletişim Bilgilerine T.C Dışişleri Bakanlığı’nın Yurtdışı Teşkilatı ↗️ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Gerekli Belgeler ve Prosedür: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yapılacak izin başvurularında Yabancı İşçi Çalıştırma yani yabancı uyruklu personel ile Ev Hizmetlisi (yabancı hasta bakıcı, dadı) için izin alma süreçleri ve istenilen belgeler birbirinden farklıdır. Şirkette çalıştırılacak yabancı personel için gerekli olan evrakları aşağıda “işveren belgeleri” ve “yabancının belgeleri” olarak yazılmıştır. Evde çalıştırılacak yabancı dadı veya yabancı hasta bakıcıların evrakları ve prosedürü hakkında bilgi almak için yukarıdaki “Yabancı Bakıcılar”  yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Prosedürü: Öncelikle aşağıdaki yazılı olan evrakların hazırlanması ve ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı için bu kurumlar Konsolosluklar, ülke içerisinde ise Çalışma Bakanlığıdır. Başvurunun olumlu sonuçlanması yani Bakanlık tarafından çalışma izni verilmesi halinde yabancının çalıştığı işyeri adresine çalışma izin kartı ⬇️ gönderilecektir.

Bakanlık’ın Aradığını Kriterler: Yabancılara çalışma izni alabilmek için Çalışma Bakanlığı’nın  “Değerlendirme Kriterleri” olarak adlandırdığı şartların varolması gerekmektedir, bu kriterlerin neler olduğuna yabancı işçi çalıştırma şartları yazımızdan ulaşabilirsiniz. Bu kriterlerin en önemlisi herbir yabancı için o işyerinde en az beş TC vatandaşının çalışıyor olması ve o şirketin ödenmiş sermayesinin yüzbin Türk Lirası olması gerekmektedir.

Çalışma İzni Harçları ve Yabancıların SGK Primleri: Öncelikle yabancı işçilerin ve personelin izin harçları 1 yıl için 573,50.-TL olup uzatma yapılması halinde 2 yıllık harç bedeli ödenecektir. Ancak bu sadece Bakanlık’ın almış olduğu resmi izin harcıdır. Bu harçlara ek olarak ayrıca Değerli Kağıt Bedeli de eklenecektir. (2017 yılı için 63.-TL dır) Ancak bu resmi harçlar Türkiye içerisinden yapılan başvurularda geçerli olup, yurtdışından yapılan izinlerde farklı miktarlarda harçlar söz konusudur.

Çalışma izni verilen yabancının işe başlamadan önce SGK girişinin yapılması gerekmektedir. Yabancı uyrukluların SGK primleri asgari ücretin 1,5 katı ile 5 katı arasında değişen maaşlara göre değişmektedir. Şirkette çalışacak olanların en düşük brüt maaşı asgari ücretin 1,5 katı’dır. Yabancının şirketteki pozisyonuna (müdür, müdür yardımcısı, pazarlamacı, mühendis vb) göre minimum maaşı asgari ücretin 5 katına kadar çıkabilmektedir. Örn. Yabancı uyruklu bir genel müdürü asgari ücret X 5 şeklinde brüt maaşı hesaplanır ve bunun üzerinden SGK prim yükü hesaplanarak ödemesi yapılır.

Çalışma İzni için Gerekli Olan Evraklar: İstenen evraklar işveren evrakları ve yabancının evrakları olmak üzere 2 grupta toplanmaktadır. İşverenden istenen belgeler aşağıda yazılmış olmakla birlikte, kimi zaman ek belge ve bilgiler talep edilebilmektedir.

İşveren Kurumdan / Şirketlerden İstenilen Belgeler:
1) İşveren tarafından verilecek Vekaletname (başvuru işlemleri için)
2) En son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren ONAYLI Ticaret Sicil Gazetesi,
3) Faaliyet Belgesi ASLI
4) Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
5) Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
6) SSK’lı personel listesi (iş yeri personel dökümü)
7) Belirli Süreli İş Sözleşmesi  ⬇️ (iki suret olarak hazırlanacak)

İşverenin kendisi veya vekili ekteki calisma izni başvuru dilekçesini ⬇️ imzalayarak çalışma bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu’dan İstenilen Belgeler:
1) Vesikalık fotoğraf
2) Oturma izni kartı renkli fotokopisi,
3) Renkli Pasaport Fotokopisi
4) Diplomasının tercümesi (yeminli tercümandan) sertifika ve lisansları,
5) Daha önceden alınmış çalışma izni varsa fotokopisi,
6) Zorunlu olmamakla birlikte özgeçmiş veya referans mektubu gibi belgeler,
7) T.C ile evli ise yada TC vatandaşı çocuğu varsa nüfus fotokopisi,

Çalışma İzin Başvurunun Tamamlanması: Tüm bu bilgi ve belgeler ile birlikte başlatılcak olan çalışma izin başvurusunda yabancı personel başvuru formu ⬇️ oluşturulmaktadır. Bu form ve diğer evrakların Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

Çalişma İzni Kaç Günde Çıkar: Bakanlığa başvuru işlemi yapıldıktan sonra Bakanlık evrakları inceler, gerekli görürse ek bilgi ve belge talep edebilir. Eksik belge olması halinde, Bakanlık başvuru sahibine 15 gün ek süre verir. Bu süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Eğer herhangi bir eksiklik yoksa çalışma izni 15 gün ile 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Burada hatırlatmak istediğimiz husus, Bakanlık kendisine verilen bu yetkiyi kullanırken takdir hakkı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle illa çalışma izni vermek zorunda değildir.

Şirket Ortağı Yabancılar: Türkiye’de şirket kuran veya mevcut şirkete ortak olan yabancı şirket ortaklarının çalışma izni konusunda da bir takım şartlar getirilmiştir. Yabancı uyruklu şirket ortaklarının izinleri hakkında detaylı bilgiye yabancı ortak çalışma izni ↗️ yazımızdan ulaşabilirisiniz.

Author

2004 yılında kurulan Anka Patent ve Danışmanlık Ltd. Türkiye'deki yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin alınması konusunda danışmanlık hizmeti veren bir firmadır. Kadromuz Ekonomi, Hukuk ve Sosyoloji mezunlarından oluşmaktadır. Bizleri 0212 243 44 70 ✆ ve 0212 243 44 71 ✆ numaralı telefondan veya 0532 731 89 45 (WhatsApp) hattından ulaşarak, danışmanlık ücretlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.