Çalışma İzni Süresini Uzatmak

calisma-izni-uzatmaYabancıların calisma izni uzatma (yenileme) işlemlerinde gerekli belgeler nelerdir? Uzatma işlemleri ne kadar sürer, harç ve maliyetleri ne kadardır? Başvuru ne zaman ve nereye yapılmalıdır, tüm bu sorularınızın cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

Çalışma İzni Süresi Nasıl Uzatılır? Yabancı personel veya işçi çalıştıran kimseler ilk yıl (1 sene olarak) aldıkları izinlerini uzatmak için tekrar ÇSGB’ye başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvurunun işverenin kendisi tarafından veya vekalet verdiği kişiler tarafından yapabilmektedir.

Çalışma İzninin Uzatılması Ne Zamana Kadar Yapılmalıdır? Mevcut çalışma izin süresinin bitimenden iki ay yani 60 gün önce uzatma için süre başlar ve izin süresinin son günü sona erer. Çalışma izin kartındaki son günden sonra “yenileme” yani uzatma işlemi yapılamaz. Aksi halde yani zamanında başvuru yapılmaması halinde; sanki ilk başvuru yapılıyormuş gibi yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

İzin Uzatma Harçı: Yabancının o işyerindeki çalışma izninin uzatılmasına Bakanlık tarafından izin verilmesi halinde 2 farklı harç kalemi ödenmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi ÇSGB’nin izin harcıdır. Yıllık harç miktarı 2017 yılı için 537,50.-TL dır. Ödenmesi gereken ikinci harç ise değerli kağıt bedeli olup 63.-Tl dir. Bu rakamlar her sene “yeniden değerleme oranına” göre artırılmaktadır.

Süre Uzatımında Nelere Dikkat Etmeliyiz? Çalışma Bakanlığı öncelikle yabancı işçinin sigorta primlerinin düzenli yatırılmış mı diye kontrol edecektir. Bu primler yatırılmadığı taktirde bakanlık uzatma iznini vermeyecektir. Diğer bir konu ise yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketlerin Vergi Borcu’nun olmaması gerektiğidir.

Çalışma İzin Süresi Kaç Sene İçin Uzatılır? çalışma izni ilk başvurduğunuzda 1 yıllık olarak verilir. Süre uzatım başvurusunun da olumlu görülmesi halinde 2 yıl ve onun sonrasında da 3 yıl olarak izin verilebilecektir.

Uzatma İşlemleri için Gerekli Olan Evraklar Nelerdir? Yabancıların Süre Uzatım Başvurusunda gerekli olan belgeleri Ev hizmetlilileri (yabancı hasta bakıcı, dadı) ve yabancı işçi (şirket personeli) olarak ayrı ayrı aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur.

Ev Hizmetlisi Calisma İzin Süresinin Uzatılması: Bu konuda en önemli noktanın Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin tam olarak ve zamanında ödenmiş olmasıdır. Aksi halde uzatma başvurunuz ret edilecektir ve SGK’dan para ceza gelmesi de mümkündür.

İşverenden İstenen Belgeler:
1. Son 3 aya ait SGK dökümü,
2. İkamet Kağıdı,
3. Nüfus Cüzdan Faotokopisi,
4. Belirli Süreli İş Sözleşmesi,
5. Vekaletname,
6. Çocuk veya Hastaya ilişkin belgeler,

Ev Hizmetlisi Yabancıdan (Hasta Bakıcı, Çocuk Bakıcısı)İstenen Belgeler:
1. Bir adet vesikalık resim,
2. Çalışma İzin Kartının Fotokopisi,
3. Pasaport Renkli Fotokopisi.

Şirket Personeli (Yabancı İşçi) Calisma İzin Süresinin Uzatılması: Daha önceden de belirttiğimiz üzere; yabancı işçilerin veya personelin süresinin uzatılabilmesi için SGK primlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmiş olmalıdır. Ayrıca her bir yabancı personel için 5 Türk vatandaşı istihdamının devam etmesi gerekmektedir. Çalışma Bakanlığı SGK sisteminden sorgu yaparak bu iki hususa riayet edilip edilmediğini kontrol etmektedir. Bu kurallara uyulmaması halinde uzatıma talebi red edilecektir.

İşverenden Kurumun / Şirketin Belgeleri:
1. Sermaye miktarını ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi (onaylı),
2. Faaliyet Belgesi Aslı,
3. Vekaletname,
4. Son yıla ait bilanço ve kar-zarar tablosu (VD onaylı veya YMM onaylı)
5. Vergi Dairesinden Vergi Borcu Yoktur yazısı,
6. SGK’lı personel listesi (işyeri personel dökümü),
7. Belirli Süreli İş Sözleşmesi,

Yabancı İşçi’den İstenen Belgeler:
1. Bir adet vesikalık fotoğraf,
2. Çalışma izni kartının fotokopisi,
3. Pasaport’unun renkli fotokopisi,
4. Diploma tercümesinin fotokopisi,

Author

2004 yılında kurulan Anka Patent ve Danışmanlık Ltd. Türkiye'deki yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin alınması konusunda danışmanlık hizmeti veren bir firmadır. Kadromuz Ekonomi, Hukuk ve Sosyoloji mezunlarından oluşmaktadır. Bizleri 0212 243 44 70 ✆ ve 0212 243 44 71 ✆ numaralı telefondan veya 0532 731 89 45 (WhatsApp) hattından ulaşarak, danışmanlık ücretlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.