Ev Hizmetlileri

yabancı-bakıcıYabancı hizmetli hasta bakıcı, yabancı uyruklu dadı olarak anılan Ev Hizmetlisi çalıştırmak için Çalışma İzni Nasıl Alınır? Yabancı dadı ve hasta bakıcıların SSK Primleri ne kadardır, bu yabancılar aylık ücreti nedir, SGK giriş işlemleri ne zaman yapmalısınız, işverene aylık prim maliyeti nedir? Yabancı çalıştırma için izin harçları ve gerekli olan belgeler nelerdir? Tüm bu sorularınızın cevaplarını aşağıda sizler için hazırladık.

Neden Çalışma İzni Alınmak Zorunda: Ülkemizde sayıları her geçen gün artmakta olan ve evde istihdam edilen yabancılara “çalışma izni” alınması kanuni bir zorunluluktur. Kaçak olarak (yani calisma izin olmaksızın) yabancı hizmetli çalıştıran kişilere 2016 yılı için 6.000.-TL sı İdari Para Cezası verilmektedir. (2017 yılı için bu rakam yeniden değerleme oranında artırılacaktır) Ayrıca kaçak olarak çalıştırılan yabancılar sınırdışı edilmekte ve Türkiye’ye 5 yıl süyele giriş yasağı konulmaktadır. Kaçak yabancı çalıştırma kapsamına oturma izni olan ve fakat çalışma izni alınmamış yabancılar da dahil olup, bu yabancıların da oturma izni iptal edilmekte ve işverene yukarıdaki para cezası kesilmektedir.

Yabancı Çalıştırma Nedenleri: Günümüzde eşlerin her ikisinin de çalışıyor olması nedeniyle evde çocuklarla ilgilenecek dadıya veya yaşlı hastalara bakacak kişilere  tam zamanlı (yani yatılı olarak) ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemizin bu sosyolojik ihtiyacı ile çevre ülkelerin ekonomik zorlukları sebebiyle çalışmaya gelen yabancılar da eklenince ev hizmetlisi sektörü meydana geliyor.

Yetkili Makam Neresidir? Bu izni vermeye yetkili makam T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Bu izinler süreli olarak ve sadece işverene mahsus olarak verilmektedir. Diğer bir deyişle “çalışma izni hangi işverenin yanına alınmış ise orada geçerlidir.” yabancının başka bir işveren yanında çalışma istemesi halinde mevcut izni iptal ettirdikten sonra yeni işveren için tekrar başvuru yapması gerekmektedir. Calisma izinleri için gerekli olan evrak listesi aşağıda yazılmıştır.

Calisma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır? Yabancı Uyruklu dadı, hasta bakıcı çalıştırmak isteyenler öncelikle yabancının oturma izni olan (ikamet tezkeresi) olup olmadığını bilmeleri gerekmektedir. Türkiye’de ikamet izni almış olan (oturum izni) olan yabancılar  Türkiye içerisinden başvuru yapabilir. Türkiye’de oturma izni kartı olmayan yabancılar ise ancak yurtdışından başvuruda bulunabilirler.

Yabancı Çalıştırma Resmi Harçları: ÇSGB tarafından yapılan başvurunun olumlu neticelendirilmesi halinde yatırılacak olan resmi harçlar 2 kalemdir. Bunlardan birincisi “Çalışma izin Harcı“, diğeri ise “Değerli Kağıt Bedeli“dir. Ayrıca ikamet harcını tahsil edilmemektedir.

Bir Yıllık Çalışma İzni Harç:  537,50.-TL
Değerli Kağıt Bedeli: 63.-TL

Yukarıda yazılmış olan bedeller yurtiçi başvurularında geçerli olup, yurtdışı başvurularında yabancının ülkesine göre farklılık göstermektedir ve harç o ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından tahsil edilmektedir.

Yabancı Bakıcıların SGK  Primleri: Evde istihdam edilecek yabancı uyruklu bakıcıların en az asgari ücret üzerinden istihdam edilebileceği için işverenin ödeyeceği sigorta primi de asgari ücretin primi ne kadar ise o kadar olacaktır.

Yabancı Bakıcıların Ücretleri: Bu tamamen işveren ile bakıcı arasındaki anlaşmaya tabidir. 600 usd ile 1000 usd arasında ücret istendiği söylenmektedir. Bizim hatırlatmak istediğimiz husus asgari ücretten daha düşük olarak kararlaştırılamaz ve hangi ücretten anlaşılmış ise o ücretten sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Yurtdışından Başvuru Nasıl Yapılır? Yabancının vatandaşı olduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türk Konsolosluğu’na “iş sözleşmesi” ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Yabancının temsilciliğimize başvuru tarihini takip eden on (10) işgünü içerisinde Türkiye’deki işverenin, Çalışma Bakanlığı’na başvuru yapması ve Yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri yine aynı on işgünü içerisinde Bakanlığa ulaştırması zorunludur. Başvurusu uygun bulunarak “çalışma izni” düzenlenen yabancıların en geç doksan (90) gün içinde ülkemize çalışma izin vizesi ile giriş yapmak zorundadır. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.

Yurtiçi’nden Başvuru Nasıl Yapılır? Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler. Başvuru için istenilen belgelerin, elektronik başvuruyu takip eden altı (6) işgünü içinde Çalışma Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

Yurtiçinden yapılan başvurularda talebi Bakanlık tarafından uygun bulunarak çalışma izin belgesi (çalışma kartı) düzenlenen yabancıların ayrıca Oturma izinlerini uzatmalarına gerek yoktur çünkü çalışma izni süresi boyunca ikamet süresi yani oturma izni otomatik olarak uzamış olacaktır. Çalışma izni çıkmış olan yabancının işyeri adresine “çalışma izin kartı” gönderilecektir. Kart örneğine yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yabancı Hasta Bakıcı, Dadı İzinleri İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? Ülkemizde çalışma izni vermeye yetkili olan makam ÇSGB Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı’dır. Bu başvurularda gerekli olan belgeleri “İşveren Belgeleri” ve “Yabancının Belgeleri” olarak aşağıda dikkatlerinize sunuyoruz.

İşverenden İstenilen Belgeler:Burada işveren ile kast edilen evinde yabancı hasta bakıcı veya yabancı çocuk bakıcısı (dadı) istihdam edecek kişilerdir. Bu görevlerin dışında bir sebeple çalışma izni verilmemektedir. Örneğin evde temizlik veya ahçı izni almanız mümkün değildir.

 • Yabancı Personel Başvuru Formu ⬇️
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi ⬇️
 • İşlemleri takip edebilmek için Vekaletname,
 • İşveren’in maddi durumunu ispatlar belgeler. (Yabancının SGK primlerini karşılayacağı için ve en azından asgari ücret ödeyebileceğine ilişkin belgeler fotokopisi),
 • İşveren İkametgah belgesi,
 • İşveren Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Başvuru Dilekçesi ⬇️ (işverenin kendisi veya vekili tarafından imzalanacak)
 • Çocuk için Çocuğun Nufus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Hasta ve Yaşlılar için (aynı adreste ikamet edildiğine dair belge ve hastalık raporları),

Yabancıdan İstenilen Belgeler;Aşağıdaki belgelere ek olarak eğer yabancı uyruklunun bu konuda herhangi bir sertifikası veya eğitimi varsa bunları ispatlar belgeler de sunabilir ancak bu zorunlu evrak değildir.

 • Yurtiçinden yapılacak başvurular için, en az altı ay süreli ikamet tezkeresi (oturum izni kartı),
 • Pasaport Fotokopisi (resimli sayfa ve giriş damgasının olduğu sayfa),
 • 1 adet vesikalık fotoğraf,

Önemli Hatırlatma: Çalışma iznin onaylanmasının ardından SGK nezdinde sigorta giriş işlemlerinin yapılması ve sigorta primlerinin her ay düzenli ödenmesi gerekmektedir. Bu sorumluluk işverene ait olup, primlerin aksatılması halinde ciddi para cezaları ile karşılaşılmaktadır.

Author

2004 yılında kurulan Anka Patent ve Danışmanlık Ltd. Türkiye'deki yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin alınması konusunda danışmanlık hizmeti veren bir firmadır. Kadromuz Ekonomi, Hukuk ve Sosyoloji mezunlarından oluşmaktadır. Bizleri 0212 243 44 70 ✆ ve 0212 243 44 71 ✆ numaralı telefondan veya 0532 731 89 45 (WhatsApp) hattından ulaşarak, danışmanlık ücretlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.