Kaçak Yabancı Çalıştırmak

kaçak-yabancıKaçak yabancı ile kast edilen nedir? Kaçak yabancı çalıştırmanın para cezası 2017 yılı için nedir? Yanlış kesilen para cezası nasıl iptal ettirilir? Türkiye’de vize süresi dolmuş yani kaçak durumda olan yabancıların Türkiye içinden çalışma izni almaları veya ikamet tezkeresi (oturma izni) almaları mümküm değildir. Bu kimseler yakalandıkları an sınırdışı edilmekte ve Türkiye’ye giriş yasağı konmaktadır. Kaçak durumdaki yabancıları çalıştıranlara ise yüklü miktarda para cezası uygulanmaktadır. Aşağıdaki para cezaları kaçak olmayan yani oturma izni olan fakat çalışma izni olmadan yabancı çalıştıran işverenlere de uygulanmaktadır.

2017 Yılı için Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası:
Uluslarası İşgücü Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan, çalışma izni olmayan yabancı işçi çalıştırma para cezaları aşağıdaki gibidir. Para cezalarının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulanmaktadır.

  • Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 6.229.-TL idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.
  • Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4.983.-TL idari para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir.
  • Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2.491.-TL idarî para cezası verilir.
  • “Bildirim yükümlülüğünü” süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 415.-TL idari para cezası verilir.

İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ
Ülkemizde kimi zaman sehven de olsa yanlış uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. Herhangi bir işyerinde çalışmayan yabancının orada kaçak olarak çalışıyor diye işlem yapılması halinde para cezasının iptali için mahkemeye gidilme hakkı bulunmaktadır. Aşağıda yanlış olarak ikame edilen para cezasının iptaline ilişkin bir mahkeme kararını sizlerle paylaşıyoruz.

ANKARA 12. SULH CEZA MAHKEMESİ‘nin kararı şu şekildir; Değişik İş No: 2005 /970 Karar No: 27.02.2006  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğünün ……tarih ve ……sayılı idari para cezasına itiraz hakkında,

OLAYLAR: Dava dilekçesinin süresinde olduğu ve davanın incelenmesinde gerek dava dilekçesi ve gerekse cevap dilekçesinin incelenmesinde davacıya verilen idari para cezasının yabana uyruklu bir kişinin çalıştırılması esasına dayandığı; halbuki gelen yazılardan da anlaşılacağı gibi yabancı uyruklu kişinin ……tarihleri arasında staj gördüğü ve stajın tamamen bilimsel gerekçeye dayandığı, bu nedenle gerek yabancı uyruklu kişinin bilimsel kariyeri ve gerekse bu konuda Yardıma Doçent öğretim üyesi tarafından davacıya verilen tavsiye yazısı nedeniyle bilimsel kariyer, çalışma süresinin kısalığı dikkate alındığında davalının yabancı uyruklu bir kişiyi çalıştırma kastının bulunmadığı, olayın tamamen staj niteliğinde, bilimsel öğrenime uygun olduğu nedeniyle yasanın aradığı idari para cezası verme koşullarının olayımızda gerçekleşmediği nedeniyle bu konuda idari para cezasının hukuka aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi hususunda mahkememize tam bir kanaat gelmiş olduğundan;

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı idarenin davacı hakkında aldığı yukarıda yazılı idari para cezasının hukuka aykırı olması nedeniyle idari yaptırım kararının kaldırılmasına evrak üzerinde karar verildi.

Author

2004 yılında kurulan Anka Patent ve Danışmanlık Ltd. Türkiye'deki yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin alınması konusunda danışmanlık hizmeti veren bir firmadır. Kadromuz Ekonomi, Hukuk ve Sosyoloji mezunlarından oluşmaktadır. Bizleri 0212 243 44 70 ✆ ve 0212 243 44 71 ✆ numaralı telefondan veya 0532 731 89 45 (WhatsApp) hattından ulaşarak, danışmanlık ücretlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.