Yabancılara Yasak Olan Meslekler

yasak-mesleklerTürkiye’de çalışmaya gelen yabancıların çalışabilecekleri pek çok meslek ve iş bulunmaktadır. Ancak bu mesleklerden bir kısmı sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hasredilmiştir. Diğer bir deyiş ile Yabancılara Yasak Olan Meslekler vardır. Özel kanunlar ile getirilen bu yasak ile öncelikle vatandaşlar korunmak istenmiş ve o mesleklerin ülkemizde gelişmesi arzu edilmiştir.

Nitekim mühendislik veya mimarlık yabancılara yasak mesleklerden olmasa bile Türkiye’de pratikleri oldukça zor şartlara bağlanmıştır. Örn. Yüksek Öğrenim Denklik’i almaları ve meslek odalarına kayıtta daha yüksek aidat ödemeleri gibi. Bunun dışında yabancılara tamamen yasak olan mesleklerin listesini aşağıda bulabilirsiniz. Yazımızın son kısmında ise, daha önceden yasak olan ancak özel kanun ile artık izin verilen doktorluk ve hemşirelikle ilgili haberi okuyabilirsiniz.

  1. Dişçilik,
  2. Turist Rehberliği
  3. Eczacılık
  4. Veterinerlik
  5. Özel hastanelerde “Sorumlu Müdürlük”
  6. Avukatlık
  7. Noterlik
  8. Özel veya Kamu Kuruluşlarında GÜVENLİK Görevlisi
  9. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
  10. Gümrük müşavirliği

Yabancı Doktor ve Hemşireler için Kanun Değiştirildi! Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddesinde; “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje hazırlanması veya yürütülmesi için 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın proje süresince ve her halde üç yıla kadar sözleşme ile yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir” hükmüne yer verildi.

Ayrıca, 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci cümlesindeki “Türk hekimlerinin” ibaresi “hekimlerin” şeklinde değiştirildi.

Yabancı hemşire istihdamının önünün açılabilmesi için de; 25 Şubat 1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan “Türkiye’de hemşirelik sanatı bu kanun hükümleri dahilinde hemşire unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiçbir kimse yapamaz” ifadesi, “Bu Kanun hükümlerine göre hemşire unvanı kazanmış olanların dışında hiç kimse Türkiye’de hemşirelik mesleğini icra edemez” ifadesi ile değiştirildi.

Author

2004 yılında kurulan Anka Patent ve Danışmanlık Ltd. Türkiye'deki yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin alınması konusunda danışmanlık hizmeti veren bir firmadır. Kadromuz Ekonomi, Hukuk ve Sosyoloji mezunlarından oluşmaktadır. Bizleri 0212 243 44 70 ✆ ve 0212 243 44 71 ✆ numaralı telefondan veya 0532 731 89 45 (WhatsApp) hattından ulaşarak, danışmanlık ücretlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.