Yabancı Şirket Ortağının Çalışma İzni

yabanci-sirket-ortagiYabancı şirket ortağı için çalışma izni nasıl alınır, şirket kuran veya şirket sahibi yabancı uyrukluların calisma izin prosedürü nedir? Yabancı ortağın çalışma izni almasına gerek var mıdır? Tüm bu soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Türkiye’de Anonim Şirket, Limited Şirket kurmak veya varolan ortaklığa katılmak çok kolaydır, sermaye gerekliliği de düşüktür ve hatta yeni Türk Ticaret Kanunu ile tek ortaklı şirketler dahi söz konusudur. Ancak tüm bunlar Çalışma İzni almak için yeterli değildir.

Ülkemiz, yabancı sermayeyi çekmek için Türkiye’de ticaretin önündeki bürokratik işlemleri büyük ölçüde azaltmış ve pek çok kolaylık getirmiştir. Ama unutulmaması gereken konu tüm bunlar sermayeyi çekmek içindir, işçiyi değil. Aksinin kabulu halinde Türkiye’de 10.000.-TL sermaye ile limited şirket kuran her yabancıya Çalışma İzni verilmesi gerekirdi.

Bir yabancının Türkiye’de şirket kurması veya ortak olması sebebiyle çalışma izni alabilmesi için bir takım kriterler getirilmiştir. Örn. Ödenmiş Sermayesinin 100.000.-TL olması, çalıştırılacak her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşının istihdam ediliyor olması, Ortak olan Yabancının en az yüzde 20 hissesinin olması vb.

Yabancı bir kişinin sırf şirket ortağı olmasının Çalışma İzni kapsamında değerlendirilemeyeceğine dair muhtelif mahkeme kararlarından birisini aşağıda dikkatlerinize sunuyoruz. Karar; Antalya Sulh Ceza Mahkemesi kararı olup hangi hallerde yabancı ortağa çalışma izni alınması gerektiğini tespit etmesi açısından önemlidir.

ANTALYA SULH CEZA MAHKEMESİ KARARI;

Tüm dosya kapsamına göre, Yabancıların Türkiye’de çalışmalarını düzenleyen 4817 Sayılı Yasa kapsamında itiraz olunan idare tarafından idari para cezasına hükmedildiği, …. …. adlı kişinin bizzat söz konusu işyerinde çalıştığına ilişkin herhangi bir tespitin söz konusu olmadığı gibi;

  • Adı geçenin sadece şirketin ortağı,
  • Yönetim ve temsil ile ilgili herhangi bir yetkisinin mevcut olmadığı
  • Anonim şirket ortağı olan yabancıların bu sıfatlarının başlı başına iş kurma kapsamında çalışma olarak kabulünün mümkün olmadığı
  • Ancak şirketi temsile yetkili olmaları veya şirket müdürü olmaları halinde çalışan olarak değerlendirilmelerinin mümkün olduğu
  • Buna göre sadece anonim şirket ortağı olmanın başlı başına bir çalışma olarak kabul edilememesi nedeniyle 4817 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilemeyeceği

Yukarıda anılan sebeplerle; “idari para cezası verme işleminin” hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmakta ve cezanın iptaline karar verilmektedir. Sayın mahkeme kararında tespit edilen hususların o yabancı açısından bulunması halinde (örn. imza yetkisinin olması) artık çalışma izni alması gerekmektedir. Aksi halde hem idari para cezasına hem de oturma izninin iptali yaptırımları ile karşı karşıya kalabilir.

YABANCI ŞİRKET ORTAĞINA ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSUNDA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacak olan izin başvurusunda istenen evraklar 2 gruptur. Bunlardan birincisi Şirketten istenen evraklar, ikincisi ise yabancının kendisinden istenen evraklardır. Ayrıca Çalışma Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde ek belge ve bilgi talep edebilmektedir.

Hatırlatmak istediğimiz bir diğer husus ise; yeni kurulan şirketlerde çalışma izni almanın daha zor olduğudur. Her ne kadar teoride “Değerlendirme Kriterleri“ne uyan firmalara çalışma izninin verilebileceğinden bahsedilse de uygulamada kriterlere uysa dahi yeni kurulmuş olan (yani cirosu olmayan, personel istihdamı yeterli olmayan) firmaların başvurusu red edilebilmektedir.

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU – ŞİRKET EVRAKLARI

1. Şirketin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,
2. Faaliyet Belgesi Aslı,
3. Vekaletname,
4. Son yıla ait Vergi Dairesinden veya YMM onaylı bilanço ve kar-zarar tablosu,
5. Vergi Dairesinden Vergi Borcu Yoktur yazısı,
6. SGK’lı personel listesi (işyeri personel dökümü),
7. Belirli Süreli İş Sözleşmesi,

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU – YABANCI ORTAĞIN EVRAKLARI
1. Bir adet vesikalık fotoğraf,
2. Çalışma izni kartının fotokopisi,
3. Pasaport’unun renkli fotokopisi,

Profesyonel Destek: 

Ülkemizde şirket kuran yabacılara çalışma izni almak istiyorsanız; bizleri aşağıda yazılı telefon numaralarından arayarak bilgi alabilirsiniz.

Author

2004 yılında kurulan Anka Patent ve Danışmanlık Ltd. Türkiye'deki yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin alınması konusunda danışmanlık hizmeti veren bir firmadır. Kadromuz Ekonomi, Hukuk ve Sosyoloji mezunlarından oluşmaktadır. Bizleri 0212 243 44 70 ✆ ve 0212 243 44 71 ✆ numaralı telefondan veya 0532 731 89 45 (WhatsApp) hattından ulaşarak, danışmanlık ücretlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.